Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Veľtrh EMO (Expozícia Mondiale de la Machine Outil) Hannover je najväčším a najväčším veľtrhom kovoobrábacieho sektora na svete.

V dňoch 18. až 22. septembra 2017 usporiada Enterprise Europe Network počas EMO Hannover svoje tretie matchmakingové stretnutie k tejto téme. Registrácia je otvorená do 18.9.2017.

Na veľtrhu budú prítomní rozhodovatelia z celého sveta, čím ponúka každému zo sveta kovoobrábania spravodlivú možnosť dozvedieť sa o najnovších technológiách a príležitostiach na trhu. Na poslednom veľtrhu v roku 2013 sa v Hannoveri zúčastnilo 2100 vystavovateľov a 143 000 návštevníkov z viac ako 110 krajín.

Posledná akcia Enterprise Europe Network Matchmaking mala 315 účastníkov z 28 krajín. 84% bolo so stretnutiami spokojných, 65% očakávalo ďalšie stretnutia a obchodné kontakty.

Hlavné zameranie veľtrhu:

  • rezacie a tvarovacie stroje,
  • výrobné systémy,
  • presné nástroje,
  • automatizované toky materiálov,
  • počítačová technológia,
  • priemyselná elektronika a príslušenstvo

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch bude matchmaking predstavovať významnú udalosť, ktorá ponúka zúčastneným partnerom možnosť rozvoja kontaktov, ako aj príležitosť prezentovať sa veľkému medzinárodnému publiku.

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...