Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Európsky týždeň biotechnológií je oslavou biotechnológie, inovatívneho a živého sektora, ktorý sa začal objavovaním molekuly DNA už v roku 1953. Prvý európsky týždeň pre biotechnológie sa konal v roku 2013 pri 60. výročí tohto kľúčového momentu v histórii.

Táto dôležitá príležitosť otvorila dvere lepšiemu pochopeniu sveta, v ktorom žijeme ako pre vedcov, tak pre spoločnosť. DNA napríklad spustila dôležité objavy a hlbšie poznatky o génoch, proteínoch, víroch, baktériách a kmeňových bunkách.

Podnikatelia dokázali v oblasti biotechnológií premeniť tieto vedomosti na aplikácie ktoré zmenili svet k lepšiemu v mnohých odvetviach, ako sú zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, potraviny, energetika, odpadové hospodárstvo a biochemické spracovanie.

Biotechnologické združenia sú kľúčom k maximalizácii potenciálu biotechnológie. Národná Rada Združení EuropaBio (National Associations Council of EuropaBio), V európe zastupuje 17 národných biotechnologických združení, ktoré spoločne zastupujú vyše 1 800 malých a stredných biotechnologických spoločností a organizácií.

Buďte súčasťou Európskeho týždňa biotechnológií! Organizátori Vás pozývajú spolupodieľať sa vašimi (veľkými alebo malými) eventmi na Európskom týždni biotechnológií. Eventy budú prebiehať na území celej Európy. Návrhy na zaradenie Vášho eventu pod Európsky týždeň biotechnológií môžete podať tu, alebo priamo kontaktovať koordinátorov Európskeho týždňa biotechniky. Môžete sa aj pozrieť na predchádzajúce eventy pre inšpiráciu!

Taktiež si môžete prezrieť už akceptované eventy tu a prípadne sa niektorého z nich zúčastniť. Eventy budú pribúdať až do začiatku Európskeho týždňa biotechnológií

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...