Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Sieť PRAXI a MIRTEC S.A. (obaja členovia Enterprise Europe Network - Hellas) vás pozývajú na účasť na EUROMAT 2017 Matchmaking Event. Podujatie je organizované v rámci Európskeho kongresu a výstavy EUROMAT 2017, 17.-22. Septembra 2017 v Tesalonikách v Grécku s cieľom poskytnúť príležitosť pre výskumné, technologické a obchodné partnerstvá v oblasti pokročilých materiálov a procesov.

Cieľom matchmakingového podujatia je poskytnúť platformu pre bilaterálne stretnutia medzi vývojármi technológií a užívateľmi technológií s cieľom podporiť výskum, technológiu a obchodnú spoluprácu v oblastiach pokročilých materiálov a procesov.

EUROMAT 2017 nasleduje sériu konferencií organizovaných Federáciou európskych materiálových spoločností (FEMS). Konferencie EUROMAT sa konali v Aachene, Nemecko (1989), Cambridge, Anglicko (1991), Paríži, Francúzsko (1993), Padove, Taliansko (1995), Maastrichte, NL (1997) Taliansku (2001), Lausanne, Švajčiarsko (2003), Prahe, Česká republika (2005), Norimbergu, Nemecko (2007), Glasgowe, Škótsko (2009), Montpellieri, Francúzsko. Seville, Španielsko (2013). Posledná konferencia EUROMAT sa konala vo Varšave v septembri 2015.

Cieľové skupiny - vedci a podnikatelia, vývojári a inžinieri, ako aj firmy, koncoví používatelia pokročilých materiálov a procesov - budú môcť skontrolovať nedávny vývoj, identifikovať potreby a riešenia pre svoje podnikanie.

Cieľom podujatia je poskytnúť zúčastneným organizáciám jedinečnú príležitosť:

 • prezentovať svoje know-how a inovatívne technológie
 • nájsť nové technologické riešenia
 • stretnúť sa s potenciálnymi obchodnými partnermi
 • nájsť partnerov pre európske projekty v oblasti výskumu a vývoja
 • stretávať sa a vytvárať cezhraničné kontakty

Oblasti záujmu matchmakingového podujatia budú zahŕňať:

 • Funkčné materiály
 • Štrukturálne materiály
 • Spracovanie
 • Charakterizácia a modelovanie
 • Energia a životné prostredie
 • Biomateriály a zdravotná starostlivosť
 • Vzdelávanie a transfer technológií
 • Suroviny

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...