Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

V poradí 33. každoročné podujatie EU PVSEC sa bude konať od 25. do 29. septembra 2017 v Amsterdame v Holandsku. Podujatie pozostáva z výstavy, konferencie a medzinárodného matchmakingu.

EU PVSEC je najväčšou medzinárodnou konferenciou pre fotovoltaický výskum, technológie a aplikácie a súčasne špičkovou medzinárodnou výstavou fotovoltaických panelov. Zhromažďuje globálnu fotovoltaickú komunitu za účelom podpory podnikania, vytvárania sietí, prezentáciu a diskusiu o najnovšom vývoji a inováciách v oblasti fotovoltaiky. Je to celosvetovo uznávaná platforma spájajúca akademický, priemyselný a podnikateľský sektor pri plnom zameraní čisto na fotovoltaiku a solárne technológie.

Matchmakingové podujatie, zamerané predovšetkým na solárnu energiu, usporadúva Holandská agentúra pre podnikanie (RVO) (EEN NL) dňa 27. septembra. Registrácia je možná pre všetkých vystavovateľov a návštevníkov EÚ PVSEC.

Vďaka vopred dohodnutým individuálnym stretnutiam môžu fotovoltické solárne spoločnosti nájsť potenciálnych obchodných a technologických partnerov z iných trhov. B2B schôdzky budú naplánované prostredníctvom on-line registrácie.

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...