Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

European Technology and Innovation Platform Smart Networks for Energy Transition (ETIP SNET) organizuje v roku 2017 4 workshopy naprieč Európou.

Cieľom workshopov je prezentovať národné a regionálne projekty v oblasti výskumu a inovácií s významnou pridanou hodnotou zamerané na otázky integrácie energetických systémov v súlade s tematickými prioritami pracovných skupín ETIP SNET. Dátumy a miesta sú:

  • Stredoeurópsky región: 18. - 19. september, Nemecko
  • Západoeurópsky región: 28. - 29. september, Portugalsko
  • Región juhovýchodnej Európy: 23. - 24. novembra, Cyprus
  • Severoeurópsky región: 7. - 8. decembra v Lotyšsku

Dvojdňové pracovné stretnutia umožnia identifikovať nevyriešené témy výskumu a inovácií, monitorovať vykonávanie činností v oblasti výskumu a technologického rozvoja na vnútroštátnej a regionálnej úrovni v Európe a stimulovať výmeny medzi zainteresovanými stranami, členskými štátmi a pridruženými krajinami s cieľom podporiť efektívne vykonávanie projektov výskumu a inovácií v celej Európe.

Registrácia pre prvé workshopy stredoeurópskeho regiónu v Aachene v Nemecku je otvorená a zdarma! Registrovať sa môžete tu.

Organizátori síce odporúčajú Slovákom účasť vrámci spádovej oblasti stredoeurópsky región (Belgium, Netherlands, Luxembourg, Poland, Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic, Slovakia), avšak zúčastniť sa môžete ktoréhokoľvek z workshopov.

Ostatné registrácie budú nasledovať s dostatočným časovým predstihom. Agendy pre jednotlivé workshopy budú k dispozícii ihneď po otvorení registrácie.

Viac informácií nájdete na stránke workshopov tu.

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...