Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Fakulta matematiky fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Omniveda/VEDA NÁS BAVÍ n. o. a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bude dňa 14. septembra 2016 v Bratislave organizovať už 2. Vedecký veľtrh.

Vzhľadom k pozitívnej odozve zo strany základných a stredných škôl, ako aj návštevníkov, spoluorganizátorov a vystavovateľov, sa organizátori presvedčili, že organizovať takýto druh podujatia má zmysel, nakoľko prináša benefit všetkým stranám.

Hlavnou myšlienkou podujatia je nadchnúť deti pre vedu a techniku a ukázať im, ako veda tvorí súčasť ich bežného života, a ako im veda môže pomôcť pri výbere budúceho povolania.

Cieľová skupina sú teda deti hlavne základných a stredných škôl, ako aj učitelia, rodičia a široká verejnosť.

Podujatie je organizované začiatkom školského roka, kedy deti budú ešte plné elánu chcieť objavovať a spoznávať nové veci. Študenti či pedagógovia univerzít a vysokých škôl by sa na ňom mohli podeliť so zaujímavými skúsenosťami a činnosťami, ktoré tvoria súčasť výučby.

Tak ako minulý rok, by organizátori privítali akékoľvek experimenty, pokusy, a iné, nie celkom bežné postupy na dosiahnutie zaujímavého výskumného cieľa. Jedinou úlohou prezentujúcich by bolo zúčastniť sa a priniesť si potrebné podporné predmety na prezentáciu pokusov. Ostatné náležitosti (stany, občerstvenie a pod.) sú v réžii organizátorov.

Tešíme sa na Vašu účasť a registráciu na www.vedeckyveltrh.sk/prezentujuci.


 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...