Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Žiadosti o NFP, ktoré budú predmetom výberu nadchádzajúceho Monitorovacieho výboru je potrebné predložiť do 15. novembra 2017. Všetky úplné žiadosti o NFP predložené do uvedeného termínu, ktoré zároveň spĺňajú spôsob a formu predloženia žiadosti o NFP definovanú v Metodike výberu projektov, budú predložené na výber Monitorovaciemu výboru (schválenie alebo neschválenie) v druhej polovici marca 2018.

Konzultácie a Open Days (dni otvorených dverí):

Konzultácie zo strany Spoločného sekretariátu a zástupcov regiónov ponúkame pre každého záujemcu a to prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo osobne. Okrem týchto konzultácií máte možnosť zúčastniť sa na tkz. Open Days, organizovaných na Spoločnom sekretariáte v Bratislave a  vo Viedni v nasledujúcich termínoch:

  • 18. a 19. októbra 2017 na adrese: Kirchberggasse 33-35 (prízemie), 1070 Viedeň alebo
  • 24. a 25. októbra 2017 na adrese: Reding Tower - Račianska 153/A, Bratislava 830 03

V záujme rezervovania dostatočného času na konzultáciu vášho projektu Vás prosíme o potvrdenie zvoleného termínu na Spoločnom sekretariáte vo Viedni alebo v Bratislave.

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...