Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Európska komisia hľadá organizácie so sídlom v 13 nových členských krajinách, vrátane Slovenska, na zriadenie Digitálnych inovačných miest – Digital Innovation Hub (DIH) v rámci tréningového programu riadenom spoločnosťami PwC a Oxentia. Cieľom je vybudovať 30 DIH v aspoň 8 krajinách.

Prihlásiť sa môžu:

  • Univerzity a výskumné a technologické centrá (RTOs)
  • Inkubátory a akcelerátory
  • Klastrové organizácie a priemyselné asociácie
  • Tvorcovia politík

Aktivity sú súčasťou projektu Smart Factories in new EU Member States. Návrhy je potrebné predložiť do 22.10.2017.

Viac informácií: Call for Digital Innovation Hubs in EU13 Member States


 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...