Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

V aktuálnom rebríčku Scimago Institutions Rankings (SIR) sa v prvej trojke slovenských výskumných organizácií umiestnila SAV, Univerzita Komenského a STU. Celosvetovo rebríček vedie Čínska akadémia vied a medzi firmami Google.

Cieľom hodnotenia SIR je poukázať na vedecké, ekonomické a sociálne charakteristiky výskumných inštitúcií v približne 130 krajinách po celom svete. Hodnotenie vytvára rebríček podľa indikátora, ktorý kombinuje tri hlavné oblasti. Sú nimi výskum, inovácie a spoločenský vplyv.

Rebríček 13 hodnotených organizácií v SR (v zátvorke je celkové poradie)

 1. (504) Slovenská akadémia vied
 2. (556) Univerzita Komenského v Bratislave
 3. (579) Slovenská technická univerzita
 4. (588) Technická univerzita v Košiciach
 5. (624) Žilinská univerzita
 6. (630) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 7. (638) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 8. (659) Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 9. (676) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 10. (677) Prešovská univerzita v Prešove
 11. (681) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 12. (682) Technická univerzita vo Zvolene
 13. (685) Ekonomická Univerzita v Bratislave

Top 10 výskumných organizácií (za celý svet):

 1. Chinese Academy of Sciences (CHN)
 2. Centre National de la Recherche Scientifique (FRA)
 3. Harvard University (USA)
 4. National Institutes of Health (USA)
 5. Helmholtz Gemeinschaft (DEU)
 6. Stanford University (USA)
 7. Google Inc. (USA)
 8. Massachusetts Institute of Technology (USA)
 9. Johns Hopkins University (USA)
 10. Max Planck Gesellschaft (DEU)

Top 20 firiem (za celý svet):

 1. Google Inc.
 2. F. Hoffmann-La Roche
 3. Hoffmann-La Roche, Ltd., United States
 4. Genentech Inc.
 5. Novartis
 6. Pfizer
 7. Merck
 8. Pfizer Inc., United States
 9. IBM Research
 10. Microsoft Corp
 11. Merck & Co. Inc., United States
 12. GlaxoSmithKline
 13. Novartis Institutes for Biomedical Research, United States
 14. Biogen Idec
 15. Facebook, Inc.
 16. Hoffmann-La Roche, GmbH., Germany
 17. Sanofi-Aventis, United States
 18. Novartis Farma, S.p.A., Italy
 19. GlaxoSmithKline, United States
 20. Huawei Technologies Co., Ltd.

Viac informácií: Scimago Institutions Ranking

Zdroj: TASR, Scimagio; článok prevzatý z innonews.blog, autor Ivan Filus

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...