Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Prestížny rankingový systém Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) celosvetovo hodnotí univerzity podľa kvalitatívnych a kvantitatívnych indikátorov. Aktuálny rebríček zverejnil hodnotenie 1102 najlepších univerzít sveta.

Medzi najlepšie univerzity sveta sa dostali aj tri zo Slovenska. Ide o Univerzitu Komenského (UK) v Bratislave, Slovenskú technickú univerzitu (STU) v Bratislave a Technickú univerzitu v Košiciach (TUKE), vyplýva z prestížneho celosvetového rebríčka Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) 2018. UK sa tak ako vlani umiestnila na 601. až 800. mieste. STU a Technická univerzita v Košiciach skončili na 801. až 1000. mieste.

TOP 11 univerzít podľa WUR 2018:

 1. University of Oxford, United Kingdom
 2. University of Cambridge, United Kingdom
 3. California Institute of Technology, United States
 4. Stanford University, United States
 5. Massachusetts Institute of Technology, United States
 6. Harvard University, United States
 7. Princeton University, United States
 8. Imperial College London, United Kingdom
 9. University of Chicago, United States
 10. ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Switzerland
 11. University of Pennsylvania, United States

Zdroje:
Tieto tri slovenské univerzity sa dostali medzi najlepšie na svete (Teraz.sk)
World University Rankings 2018: results announced
Článok bol prevzatý z innonews.blog, autor: Ivan Filus

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...