Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Iniciatíva programu Horizont 2020 na podporu nových a nastupujúcich technológií (Future and Emerging Technologies) FET Open podporuje prvé štádiá vedeckého a technologického výskumu a inovácie okolo nových myšlienok smerom k radikálne prelomovým budúcim technológiám.

Takisto financuje koordinačné a podporné akcie pre takýto výskum zameraný na budúcnosť s vysokým rizikom, ktorý má prosperovať v Európe, a iniciatívy FET Innovation Launchpad zamerané na transformáciu výsledkov projektov financovaných z FET na skutočné spoločenské alebo hospodárske inovácie.

FET Open financuje tri druhy akcií:

  1. Research and Innovation Actions (RIA) – výskumné a inovačné akcie s radikálnou víziou, prevratným technologickým cieľom a ambicióznym interdisciplinárnym výskumom;
  2. Coordination and Support Actions (CSA) – koordinačné a podporné aktivity na vytvorenie čo najlepších podmienok pre zodpovedný kolaboratívny výskum;
  3. FET Innovation Launchpad Actions (CSA) sa zameriava na ďalšie financovanie inovačných aktivít, ktoré neboli plánované v pôvodných projektoch na podporu prenosu inovatívnych myšlienok bližšie k trhu.

Od roku 2017 prechádza schéma FET Open pod pilotnú verziu Európskej rady pre inovácie(EIC), ktorá okrem financovania projektov podporí aj sieťovanie, mentoring a koučing pre zúčastnené firmy.

Pozrite si Pracovný program FET Open na roky 2018-2020 (PDF).

Pozrite si odporúčania ako uspieť v projektoch FET Open: “What it takes to succeed in FET Open”.

Financované projekty FET Open:

Výsledky FET Open za roky 2014-2015 (verzia PDF)

Ďalšie informácie nájdete na oficiálnej stránke FET Open.

Článok prevzatý z innonews.blog, autor: Ivan Filus

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...