Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Európska komisia uverejnila aktualizáciu mapovania akcií kultúrneho dedičstva v európskych politikách, programoch a činnostiach. Poskytuje súhrn užitočných informácií o najnovších politických iniciatívach a podporných akciách realizovaných EÚ v oblasti kultúrneho dedičstva.

Dokument je vypracovaný podľa tématických oblastí dotýkajúcich sa kultúrneho dedičstva s objasnením legislatívy EÚ, infraštruktúrou inštitúcií EÚ a programami umožnujúcimi financovanie:

 • kultúra,
 • vzdelávanie,
 • kohézna politika,
 • digitálna kultúra,
 • výskum a inovácie,
 • veda,
 • vnútorný trh, priemysel, turizmus a podnikanie,
 • boj proti nezákonnému obchodovaniu s umeleckým tovarom,
 • hospodárska súťaž,
 • spoločná poľnohospodárska politika,
 • námorná politika,
 • environmentálna politika,
 • občianstvo,
 • vonkajšie vzťahy a ich rozvoj
 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...