Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

APVV vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Českej republike, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike.

V rámci verejnej výzvy DS-FR (Danube Strategy - France) 2019 možno predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja. Cieľom projektov multilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce medzi krajinami dunajského regiónu a Francúzska, a to použitím hlavne týchto nástrojov:

  • prispieť k vedeckému rozvoju vo vyššie uvedených krajinách prostredníctvom financovania mobility výskumných pracovníkov v rámci spoločných výskumných projektov;
  • prispieť k rozvoju výskumnej kapacity v danom regióne;
  • podporiť rozvoj cezhraničnej výskumnej spolupráce;
  • poskytnúť možnosť mladým vedeckým pracovníkom z vyššie uvedených krajín spolupracovať v medzinárodnom prostredí a rozvíjať ich vedeckú kariéru;
  • umožniť spoločnú účasť na európskych výskumných projektoch.

Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 10 000 EUR na celú dobu riešenia a 5 000 EUR na jeden kalendárny rok v prípade, že sú v projekte zúčastnené 3 krajiny; v prípade účasti 4 krajín je maximálna suma 12 500 EUR na celú dobu riešenia a 6 250 EUR na jeden kalendárny rok a maximálne 15 000 EUR na celú dobu riešenia a 7 500 EUR na jeden kalendárny rok v prípade účasti všetkých 5 krajín.

Pre nepodnikateľské subjekty môže agentúra poskytnúť finančné prostriedky na riešenie projektu až do výšky 100 % nákladov.

Celkový objem finančných prostriedkov určený na celé obdobie hodnotenia a riešenia projektov podporených v tejto výzve bude maximálne 150 000 EUR.

Uzávierka výzvy je 20. septembra 2019.

Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. marca 2020. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 22 mesiacov.

Viac informácií nájdete tu.

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...