Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Medzinárodný Visegrádsky Fond podporuje spoluprácu medzi Českou republikou, Slovenskom, Maďarskom a Poľskom. Fondom je riadené niekoľko grantových programov, vďaka ktorým sú podporované projekty najmä v oblasti vedy a výskumu, kultúry, demokratických hodnôt a médií, spoločenského vývoja, regionálneho rozvoja alebo verejnej politiky a inštitucionálneho partnerstva.

Tieto projekty sú financované z fondov Visegrádského grantu, Visegrádského grantu + alebo Strategického grantu. Žiadosti o grant sú pravidelne prijímané trikrát ročne. Teraz je možné podávať žiadosti o grant do 1. februára 2018.

Sprievodca grantami je k dispozícii tu.

Visegrádský Fond podporuje nasledovné oblasti:

  • Culture and common identity
  • Education and capacity building
  • Innovation, R&D, entrepreneurship
  • Democratic values and the media
  • Public policy and institutional partnerships
  • Regional development, environment and tourism
  • Social development

Informácia prevzatá z Czelo.cz

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...