Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Program LIFE spustil výzvu na predkladanie projektov v roku 2018. Tento rok investuje takmer 400 miliónov eur do ochrany prírody, ochrany životného prostredia a opatrení na ochranu klímy.

Zavádza tiež zjednodušený proces podávania žiadosti, ktorý uľahčí požiadať o finančné prostriedky programu LIFE.

Budú financované dva typy projektov: traditional projectsintegrated projects.

Hlavné termíny uzávierok:

 • 12 June 2018: concept notes for Environment & Resource Efficiency
 • 14 June 2018: concept notes for Nature & Biodiversity
 • 05 September 2018: concept notes for Integrated Projects
 • 12 September 2018: full proposals for Climate Action
 • October 2018 : notification for applicants, shortlisted applicants invited to submit full proposal
 • End of January 2019 : deadline to submit full proposal
 • 14 March 2019: full proposals for Integrated Projects

Financovanie v programe LIFE (2018-2020):

 • Traditional projects:
  • pilot projects - 55% oprávnených nákladov
  • best practice projects - 55% oprávnených nákladov
  • demonstration projects - 55% oprávnených nákladov
  • information, awareness, and dissemination projects - 55% oprávnených nákladov
 • integrated projects - 60% oprávnených nákladov
 • technical assistance projects - 60% oprávnených nákladov
 • capacity-building projects - 100% oprávnených nákladov
 • preparatory projects - 60% oprávnených nákladov
 • iné projekty v súlade so všeobecnými cieľmi programu LIFE - 55% oprávnených nákladov

  *60% v prípade udelenia grantu v prioritnej oblasti "Nature and Biodiversity" - v subprograme pre životné prostredie (environment)
  *75% v prípade udelenia grantu v prioritnej oblasti "Nature and Biodiversity" - v subprograme pre životné prostredie (environment) týkajúceho sa prioritných habitatov živočíchov (podľa nariadenia 92/43/EEC a ods. 16 nariadenia 2009/147/EC)

Viac informácií nájdete tu.

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...