Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk


Írska spoločnosť
RESPECT hľadá prostredníctvom Marie Curie ASSISTID (Assistive Technologies in Autism and Intellectual Disability) EU CO FUND doktrorandov pre spoluprácu.

Doktotorandi majú úplnú slobodu vo výbere svojej výskumnej témy, za predpokladu, že spadá do širokého výskumného spektra asistenčných technológií pre duševne postihnutých, poruchou autistického spektra, a duševných postihnutí s demenciou.

Výzvy sú otvorené pre výskumných pracovníkov z širokého spektra vrátane behaviorálnych a sociálnych vied, informatiky, špeciálneho vzdelávania, a inžinierstva.

Termíny uzávierok žiadostí sú 28. február a 30. jún 2016.

Viac informácií a odkaz na podávanie žiadostí nájdete tu:
http://www.assistid.eu/news/post.php?s=2015-11-16-assistid-announce-call-3

 

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...