Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Technologická platforma pre 'udržateľnú chémiu' SusChem organizovala 18. 10. 2017 v Bruseli SusChem 2017 Brokerage Event na ktorom sa venovala témam dotýkajúcim sa práve prierezovej oblasti Sustainable Chemistry. Viac podrobností o týchto výzvach nájdete tu.

Dôležitou súčasťou podujatia boli prezentácie projektových ideí pre tvoriace sa konzorciá pre výzvy Horizontu 2020 na roky 2018-20 – ich prehľad nájdete tu. Ku každému návrhu je možné sa pripojiť – v prípade záujmu kontaktuje, prosím, uvedené osoby.

Odporúča sa reagovať rýchlo, kým sú ponuky ešte voľné.

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...