Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

 

Accelerated Early staGe Drug Discovery (AEGIS) je sieť Innovative TrainingNetwork (ITN) financovaná EÚ prostredníctvom projektov Marie Skłodowska - Curie programu Horizont 2020.

Hlavným cieľom AEGIS ITN je realizovať prvú komplexnú, medzisektoroveú, interdisciplinárnu a štruktúrovanú výučbu pre študentov doktorandského štúdia v európskom výskumnom priestore vytvorením jedinečnej školiacej platformy pre budúcu generáciu európskych výskumných pracovníkov v počiatočnej fáze vývoja nových liekov.

Významnou pridanou hodnotou spolupráca s hlavnými európskymi farmaceutickými spoločnosťami. Kľúčovým cieľom výskumu AEGIS je zvýšenie účinnosti a úspešnosti skorého štádia vývoja nových liekov kombináciou inovatívnych metód a techník vysporiadania sa s náročnými, ale sľubnými cieľmi (t.j. interakciou proteín-proteín), keďže potenciálne cenné lieky sú často zanedbávané kvôli vysokému riziku spojenému s ich validáciu.

Helmholtz Zentrum München, Institute of Structural Biology otvára v rámci MSCA ITN AEGIS 15 doktorandských pozícií pre študentov a to hlavne v oblasti chémie, ale aj materiálov či kalkulácií:

 • ESR1: Structural biology (NMR, crystallography) detection of conformational dynamics and transient pockets in protein targets. (Helmholtz Zentrum München, Germany)
 • ESR2: Computational approaches for combining fragment-based screening and multicomponent reactions (Helmholtz Zentrum München, Germany)
 • ESR3: Fragment-based approach to perturb PPI formation (Phillips-University Marburg, Germany)
 • ESR4: Characterization and comparative analysis of fragment binding by X-rays and complementary biophysical methods (Phillips-University Marburg, Germany)
 • ESR5: Design, synthesis and in vitro screening of novel molecules to control the oligomeric state of malate dehydrogenase (University Groningen, Netherlands)
 • ESR6: Using binding kinetics for drug discovery, (University Uppsala, Sweden)
 • ESR7: Design, synthesis and use of compounds to identify and characterize allosteric sites of UMPK (Institut Pasteur, France)
 • ESR8: Innovative inhibition strategy against functional structural transitions of essential pathogenic virulence factors(Institut Pasteur, France)
 • ESR9: Structural analysis of fragment-protein and ligand-protein complexes. (Jagellonian University in Kraków, Poland)
 • ESR10: Computational analysis of compound libraries and screening (ETH Zurich, Switzerland)
 • ESR11: Characterization of intracellular molecular interactions in living cells (Ridgeview Instruments AB, Sweden)
 • ESR12: Discovery of novel chemotypes for the treatment of trypanosomatid and apicomplexan protozoal infections (Novartis Pharma AG, Switzerland)
 • ESR13: Fragment based-MCR platform and web-based implementation (University Groningen, Netherlands)
 • ESR14: Characterization of 14-3-3 PPI and identification of isoform-specific small molecule modulators (AstraZeneca AB, Sweden)
 • ESR15: Design, synthesis and optimization of paramagnetic tags. Hit optimization. (Giotto Biotech Srl, Italy)

Viac informácií nájdete vo výzve Helmholtz Zentrum München resp. na stránke AEGIS. Uzávierka podávania prihlášok je 20. decembra 2015.

 

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...