Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Francúzska spoločnosť CLS (Collecte Localisation Satellites) hľadá partnerov do konzorcia pre projektový návrh do nasledujúcej témy v oblasti SPACE v Horizonte 2020:

Ako špičkový poskytovateľ služieb v oblasti EO pre služby námorného dozoru Copernicus implementovaných agentúrou EMSA a poverený vedením Mission Performance centra Sentinelu-1 Copernicus Core Ground segmentu, ponúka CLS bezprecedentnú odbornosť vo využití snímok s vysokým rozlíšením so zameraním na misiu Copernicus S1. CLS má tiež odborné znalosti v oblasti data fusion a hĺbkovej analýzy rôznych zdrojov informácií (snímky, AIS / VMS / LRIT, metoceanské údaje, RPAS informácie, databáza plavidiel atď.) s cieľom zostaviť čo najkompletnejší námorný obraz a vypracovania spravodajských informácii.

Viac informácií nájdete aj v letáku spoločnosti.

V prípade záujmu bude Vašou kontaktnou osobou Dr. Vincent Kerbaol z CLS: vkerbaol@groupcls.com

_________________________________

Španieslka spoločnosť Deimos Imaging hľadá partnerov do konzorcia pre projektový návrh do nasledujúcich tém v oblasti SPACE v Horizonte 2020:

Deimos Imaging (DMI), dcérska spoločnosť v úplnom vlastníctve spoločnosti UrtheCast Corp., je španielska komerčná entita špecializujúca sa na prevádzku a komerčné využívanie systémov pozorovania Zeme a na vývoj, výrobu a dodávku produktov a služieb diaľkového prieskumu. Spoločnosť vlastní a prevádzkuje satelity DEIMOS-1 a DEIMOS-2. S viac ako 100 zamestnancami je spoločnosť Deimos Imaging jedným z hlavných aktérov v sektore diaľkového prieskumu v Európe s dlhoročnými skúsenosťami v satelitnej prevádzke, ako aj v poskytovaní výrobkov a služieb EO verejnému a súkromnému sektoru.

Viac informácií nájdete aj v letáku spoločnosti.

V prípade záujmu bude Vašou kontaktnou osobou Ms. Raquel Chivato: raquel.chivato@deimos-imaging.com (tel. +34. 91. 028. 9897)

_________________________________

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...