Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

V súčasnosti je otvorená 3. výzva na predkladanie návrhov v programe Interreg Central Europe s uzávierkou 25.1.2018 a rozpočtom 60 miliónov eur. Program pripravil krátke videá, ktoré vám môžu pomôcť pri príprave návrhov.

O programe Interreg Central Europe:

3rd call for proposals: Webinars for applicants (2017):

How to develop a good project? - Tips & Hints:

How to develop a good project budget? - Tips & Hints

How to understand budget lines? - Tips & Hints

How to design project communication? - Tips & Hints

What we fund in the third call - Innovation SO 1.1

What we fund in the third call - Innovation SO 1.2

What we fund in third call - Low Carbon SO 2.1 and 2.2

What we fund in the third call - Environment & Culture SO 3.1 and SO 3.3

What we fund in third call - Environment & Culture SO 3.2

What we fund in third call - Transport SO 4.1 and 4.2

 

 

 

 

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...