Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Smart Mobility - EEN B2B and EU Research Conference

10okt2017

Medzinárodná akcia, jedna z vedúcich konferencií a výstav v oblasti smart mobility, sa bude konať v Turíne. Jej súčasťou bude aj partneringové podujatie. Účasť je bezplatná.

Viac informácií

Fire-safe Textiles & Plastics - konferencia a partneringové podujatie

12okt2017

Európska konferencia o spomaľovačoch horenia v textile a plastoch sa bude konať v Gente. Jej súčasťou je aj partneringové podujatie.

Viac informácií

5th EU Brokerage Event on KETs in Horizon 2020 – Call 2018-2020

17okt2017

Akcia zameraná na KETs, NMBP, konkrétne na nadchádzajúce výzvy Horizontu 2020 (2018-2020), sa bude konať v Štrasburgu.

Viac informácií

NANOCON 2017

18okt2017

9. ročník medzinárodnej konferencie nanomateriálov – výskum & aplikácie. Abstrakty môžete podať do 31.7.

Viac informácií

Fórum EU Strategy for the Danube Region

18okt2017

Fórum sa zameria na regionálnu energetickú bezpečnosť, rozvoj infraštruktúry a čistú konektivitu a možnosti financovania. Registrácia je zdarma, otvorená do 9.10.2017.

Viac informácií

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...