Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Financing Energy Efficiency in PL, CZ, SK, LT

30nov2017

Podujatie zamerané na zdieľanie osvedčených postupov a možností financovania efektívnej energetiky.

Viac informácií

ETIP SNET Workshop - Northern Region

07dec2017

European Technology and Innovation Platform Smart Networks for Energy Transition (ETIP SNET) organizuje 4 workshopy na tému integrácie energetických systémov.

Viac informácií

H2020 Health Partnering Day a Open Info Day

07dec2017

Príležitosť nadviazať v Bruseli kontakty s ďalšími odborníkmi a predstaviteľmi Európskej komisie v oblasti Health.

Viac informácií

Výročné podujatie Interreg SK-AT

07dec2017

Výročné podujatie Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko sa uskutoční v priestoroch bratislavského závodu VW Slovakia.

Viac informácií

Informačný deň a partneringové podujatie - Vesmír

13dec2017

Prezentácia konečnej verzie pracovného programu pre oblasť Vesmír a výziev na obdobie 2018-2020 sa bude konať vo Varšave.

Viac informácií

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...