Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

DroneTech - druhý ročník svetového podujatia

05okt2017

Podujatie venované dronom a iným moderným bezpilotným technológiám sa bude konať v Poľskej Toruni.

Viac informácií

Informačný deň iniciatívy EUREKA

05okt2017

Informačný deň európskej iniciatívy zameranej na trhovo-orientovaný aplikovaný výskum a vývoj sa bude konať v CVTI v Bratislave.

Viac informácií

ICDF2C - Medzinárodná konferencia o digitálnych forenzných vedách a počítačovej kriminalite

09okt2017

Prihláste svoje príspevky na Medzinárodnú konferenciu o digitálnych forenzných vedách a počítačovej kriminalite do 15.5.2017.

Viac informácií

Mezinárodní strojírenský veletrh

09okt2017

Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV), najvýznamnejší priemyselný veľtrh v strednej Európe, sa bude konať v Brne. Jeho súčasťou bude aj partneringové podujatie.

Viac informácií

EVS30 - Sympózium a výstava elektrických vozidiel

09okt2017

Súčasťou EVS30 budú aj výstavy BATTERY+STORAGE a f-cell, ako aj partneringové podujatie. Podujatia sa budú konať na výstavisku v Stuttgarte.

Viac informácií

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...