Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Program LIFE - výzva EK na predkladanie žiadostí o grant

17.07.2017

Program LIFE - výzva EK na predkladanie žiadostí o grant

Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovín.

Viac informácií

Sedem inovácií, ktoré menia poľnohospodárstvo v Európe

17.07.2017

Sedem inovácií, ktoré menia poľnohospodárstvo v Európe

Sedem inovácií, ktoré už dnes využívajú poľnohospodári v Európskej únii a čoskoro môžu zmeniť tvár celého sektora. Všetky tieto inovácie boli podporené z fondov EÚ.

Viac informácií

EK hľadá expertov na posudzovanie projektov

30.06.2017

EK hľadá expertov na posudzovanie projektov

Európska komisia hľadá expertov na inovačné ekosystémy na posudzovanie projektov European Innovation Council-u.

Viac informácií

NanoData Landscape Compilation reports

30.06.2017

NanoData Landscape Compilation reports

EK zverejnila nové správy reflektujúce stav a možnosti nanotechnológií v rôznych aplikačných oblastiach.

Viac informácií

V Trnave vznikol Priemyselný inovačný klaster

30.06.2017

V Trnave vznikol Priemyselný inovačný klaster

Ambíciou klastra je byť akcelerátorom inovácií slovenského priemyslu

Viac informácií

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...