Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Nová výzva Interreg SK-HU

22.04.2018

Nová výzva Interreg SK-HU

Výzva zameraná na Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti bude otvorená do vyčerpania finančných prostriedkov.

Viac informácií

Výzva na štipendiá MSCA-IF za vyše štvrť miliardy eur

21.04.2018

Výzva na štipendiá MSCA-IF za vyše štvrť miliardy eur

Európska komisia zverejnila výzvu na predkladanie návrhov Individual Fellowships – IF v programe Horizont 2020 v rámci Akcií Marie Skłodowska-Curie s termínom uzávierky 12.9.2018.

Viac informácií

“Impact” Factsheet

20.04.2018

“Impact” Factsheet

Podporný projekt Net4Society pripravil pohľad na tému prezentácie dopadu (komerčného významu výsledkov projektov) – na čo sa zamerať a čomu sa vyhnúť v jednotlivých častiach návrhov projektov.

Viac informácií

“Learning from Horizon 2020 evaluators” Factsheet

20.04.2018

“Learning from Horizon 2020 evaluators” Factsheet

Podporný projekt Net4Society pripravil pohľad na tému odporúčaní hodnotiteľov – na čo sa zamerať a čomu sa vyhnúť v jednotlivých častiach návrhov projektov.

Viac informácií

“Transformation factsheet” (vrátane Industry 4.0 a digitálnych znalostí)

06.04.2018

“Transformation factsheet” (vrátane Industry 4.0 a digitálnych znalostí)

Podporný projekt Net4Society pripravil prehľad základných politík, financované projekty a ďalšie informácie.

Viac informácií

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...