Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Dunajský program spúšťa Seed Money Facility

13.10.2017

Dunajský program spúšťa Seed Money Facility

Seed Money Facility slúži na financovanie prípravy projektov v rôznych programoch

Viac informácií

Ázijské univerzity sú na vzostupe

11.10.2017

Ázijské univerzity sú na vzostupe

Hlavným motorom ich posunu v hodnotení vysokých škôl sú predovšetkým ich citačné výsledky.

Viac informácií

SAV vyzýva na spoluprácu v rámci H2020 WP Security

10.10.2017

SAV vyzýva na spoluprácu v rámci H2020 WP Security

WP Security pokrýva mnohé oblasti hrozieb, ako prírodné katastrofy, kyberkriminalitu, terorizmus, radikalizácia spoločnosti a i.

Viac informácií

Na výskum a inovácie pôjde z eurofondov menej

04.10.2017

Na výskum a inovácie pôjde z eurofondov menej

Celková alokácia operačného programu Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020 sa zníži o 35,7 milióna eur.

Viac informácií

Pracovné verzie programov Horizont 2020 na roky 2018-2020

04.10.2017

Pracovné verzie programov Horizont 2020 na roky 2018-2020

Publikácia finálnych verzií sa očakáva v októbri 2017.

Viac informácií

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...