Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Publikácie EK k tematickým okruhom H2020 2018-20

20.02.2018

Publikácie EK k tematickým okruhom H2020 2018-20

Európska komisia zverejnila štyri publikácie prezentujúce štyri prioritné oblasti: low-carbon, circular economy, digitalisation, security.

Viac informácií

Nová výzva APVV Slovensko – Čína RD 2018

20.02.2018

Nová výzva APVV Slovensko – Čína RD 2018

Verejná výzva APVV na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja organizácii v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike. Výzva je otvorená do 30.3.2018.

Viac informácií

Nový rámcový program by mal mať rozpočet až 120 mld eur

20.02.2018

Nový rámcový program by mal mať rozpočet až 120 mld eur

Výška aktuálneho rozpočtu na úrovni 77 miliárd EUR v rámci výskumno-inovačného programu nie je dostatočná najmä pre vysoké počty žiadateľov

Viac informácií

Výzva H2020 na projekty pre energetickú efektívnosť

20.02.2018

Výzva H2020 na projekty pre energetickú efektívnosť

Na roky 2018-2019 bude z programu Horizont 2020 k dispozícii 212 miliónov eur

Viac informácií

Výzva pre satelity na nízkych orbitoch

20.02.2018

Výzva pre satelity na nízkych orbitoch

Najlepšie riešenie bude ocenené sumou 10 mil. eur

Viac informácií

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...