Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Nominácie na European Inventor Award

26.07.2017

Nominácie na European Inventor Award

Nominácie na European Inventor Award 2018 je možné podať do 16.10.2017.

Viac informácií

Nová služba pre hľadanie partnerov v európskych programoch

21.07.2017

Nová služba pre hľadanie partnerov v európskych programoch

Okrem počtu projektov tu nájdete aj vizualizáciu účasti v programoch, pozíciu v konzorciu a mapu partnerov.

Viac informácií

9 cien programu Horizont 2020

20.07.2017

9 cien programu Horizont 2020

9 cien programu Horizont 2020 čaká na prelomové riešenia.

Viac informácií

JRC EK otvára svoje vedecké zariadenia verejnosti

20.07.2017

JRC EK otvára svoje vedecké zariadenia verejnosti

Poskytnutie prístupu k vedeckým laboratóriam a zariadeniam výskumným pracovníkom je súčasťou stratégie JRC.

Viac informácií

Indikatívny harmonogram výziev 2017 pre OP Výskum a inovácie

20.07.2017

Indikatívny harmonogram výziev 2017 pre OP Výskum a inovácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR informuje, že bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017.

Viac informácií

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...