Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

FET Flagship Human Brain Projekt - otvorené výzvy

07.08.2017

FET Flagship Human Brain Projekt - otvorené výzvy

Otvorené výzvy v rámci FET Flagship Human Brain Projektu - deadline 30.9.2017.

Viac informácií

EIT InnoEnergy PhD School prijíma študentov

07.08.2017

EIT InnoEnergy PhD School prijíma študentov

EIT InnoEnergy otvoril prijímanie žiadostí do InnoEnergy PhD School. Termín uzávierky je 5. novembra 2017.

Viac informácií

Verejná konzultácia k digitálnym inováciám v zdravotníctve

07.08.2017

Verejná konzultácia k digitálnym inováciám v zdravotníctve

Online anketa o tom, ako by Európa mala podporovať digitálnu inováciu v oblasti zdravia a starostlivosti.

Viac informácií

EK otvorila Bioeconomy Knowledge Centre

02.08.2017

EK otvorila Bioeconomy Knowledge Centre

Komisia otvorila toto centrum s cieľom lepšie podporiť tvorcov politík EÚ a jednotlivých štátov a zainteresované strany s vedeckými dôkazmi v tejto oblasti.

Viac informácií

Harmonogram výziev Interreg V-A SR-ČR na rok 2017

28.07.2017

Harmonogram výziev Interreg V-A SR-ČR na rok 2017

MPaRV SR zverejnilo harmonogram výziev na rok 2017 pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Viac informácií

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...