Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

17 technologických oblastí pre rozvoj Industry 4.0

20.02.2018

17 technologických oblastí pre rozvoj Industry 4.0

Pokročilá robotika, big data, digitálne modelovanie, IoT, interakcia človek-stroj, rozšírená realita, virtuálny asistent, získavanie energie, nové senzory, strojové učenie, biosenzory, terahertz, autonómne roboty, mozgové rozhranie, kognitívny computing, kvantové technológie a grafénové technológie.

Viac informácií

Súťaž: Palivo zo slnka: umelá fotosyntéza

20.02.2018

Súťaž: Palivo zo slnka: umelá fotosyntéza

Komisia udelí 5 miliónov EUR súťažiacemu, ktorý vyvinie najlepšie riešenie pre kombináciu slnečného svetla, vody a uhlíka zo vzduchu prostredníctvom umelej fotosyntézy.

Viac informácií

Opatrenia na zjednodušenie čerpania eurofondov

20.02.2018

Opatrenia na zjednodušenie čerpania eurofondov

Podstatnou zmenou je, že vedecko-výskumné projekty a projekty zavádzajúce inovácie nad 10 miliónov eur (EŠIF) budú povinne hodnotené skupinami expertov.

Viac informácií

Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti v Horizonte 2020

20.02.2018

Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti v Horizonte 2020

Nová publikácia v češtine

Viac informácií

Stratégia EIT na roky 2021-2027

20.02.2018

Stratégia EIT na roky 2021-2027

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) pripravil stratégiu na roky 2021-2027

Viac informácií

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...