Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

MH SR zverejnilo harmonogram výziev na rok 2018

15.05.2018

MH SR zverejnilo harmonogram výziev na rok 2018

Aktualizovaná verzia indikatívneho harmonogramu výziev OPVaI.

Viac informácií

Cena za transfer technológií 2018

14.05.2018

Cena za transfer technológií 2018

CVTI SR vyhlasuje šiesty ročník Ceny za transfer technológií na Slovensku. Prihlášky je možné posielať do konca júla.

Viac informácií

Výskumná agentúra vyhlásila výzvu na teamingové výskumné centrá (mimo BSK)

14.05.2018

Výskumná agentúra vyhlásila výzvu na teamingové výskumné centrá (mimo BSK)

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 28 000 000 EUR. Prvé kolo hodnotenia bude ukončené 31.5.2018, termín uzavretia druhého kola je 14.6.2018.

Viac informácií

Nová výzva BBI JU

24.04.2018

Nová výzva BBI JU

Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) výzva na predkladanie návrhov. Uzávierka je 6.9.2018.

Viac informácií

Prvé obrysy nového rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie

23.04.2018

Prvé obrysy nového rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie

9. rámcový program pre výskum a inovácie (9RP) bude implementovaný v období 2021-2027.

Viac informácií

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...