Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

EK hľadá členov do svojich expertných skupín

14.03.2018

EK hľadá členov do svojich expertných skupín

Práca pre väčšinu expertných skupín je honorovaná a prípadné cestovné náklady sú preplácané.

Viac informácií

APVV vyhlási výzvu na podporu prípravy projektov Horizontu 2020

14.03.2018

APVV vyhlási výzvu na podporu prípravy projektov Horizontu 2020

APVV podporí riešiteľov uhradením časti nákladov na prípravu projektov formou paušálnej refundácie.

Viac informácií

Zaujímavé ponuky na partnerstvo v rámci výzvy H2020: Science with and for society

14.03.2018

Zaujímavé ponuky na partnerstvo v rámci výzvy H2020: Science with and for society

Európske inštitúcie hľadajú partnerov a koordinátorov do projektov zaujímavých pre vzdelávacie inštitúcie.

Viac informácií

Publikácia EK s príkladmi európskych projektov

06.03.2018

Publikácia EK s príkladmi európskych projektov

Brožúrka s príkladmi vplyvu výskumu financovaného EÚ na náš každodenný život.

Viac informácií

Iniciatíva PHOENIX pre zhodnotenie CO2

01.03.2018

Iniciatíva PHOENIX pre zhodnotenie CO2

Cieľom je spojiť národné a európske výskumné a inovačné aktivity v oblasti záchytu a zhodnotenia CO2. Prvý workshop sa bude konať 22.3., prihlásiť sa môžete do 9.3.

Viac informácií

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...