Prejsť na obsah

STU v Bratislave, Vazovova 5, 81243 Bratislava, granty@stuba.sk

Výzva na predkladanie projektov a konzultácie - Interreg SK-AT

18.09.2017

Výzva na predkladanie projektov a konzultácie - Interreg SK-AT

Žiadosti o NFP v rámci tohto kola výzvy je možné predkladať do 15. novembra 2017

Viac informácií

Prehľad európskej podpory v oblasti kultúrneho dedičstva

14.09.2017

Prehľad európskej podpory v oblasti kultúrneho dedičstva

Súhrn informácií o najnovších politických iniciatívach a podporných akciách realizovaných EÚ v oblasti kultúrneho dedičstva.

Viac informácií

Výzva na zriadenie Digital Innovation Hubs

14.09.2017

Výzva na zriadenie Digital Innovation Hubs

Európska komisia hľadá organizácie na zriadenie Digitálnych inovačných miest - Digital Innovation Hubs (DIH). Uzávierka je 22.10.

Viac informácií

Pravidlá financovania projektov v programe Horizont 2020

12.09.2017

Pravidlá financovania projektov v programe Horizont 2020

Aktualizovaná verzia Vademecum H2020, ktorá sa zaoberá finančnými pravidlami programu Horizont 2020.

Viac informácií

Výsledky hodnotenia univerzít - World University Ranking

08.09.2017

Výsledky hodnotenia univerzít - World University Ranking

Medzi najlepšie univerzity sveta sa dostali aj tri zo Slovenska: UK, STU a TUKE.

Viac informácií

Výskum neurodegeneratívnych ochorení mozgu
Pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie skúma tím Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave príčiny vzniku a možnú liečbu neurodegeneračných...

Patent na výrobu bioplastov a biofólií
Obaly na vajíčka, tašky na nákupy či vrecká na balenie akéhokoľvek tovaru – to všetko je možné vyrobiť z bioplastu a b...

Študenti Strojníckej fakulty STU vyvinuli inovatívne formuly
Študentské tímy na Strojníckej fakulte vyvinuli tri formuly. Študenti ich zostrojili od návrhu dizajnu, po technické riešenie až po samotnú realizá...